Pomůcky kompenzující nedostatečnou jemnou motoriku

  • Lidem, kteří kvůli motorickým obtížím či tělesnému postižení nemohou ovládat počítač pomocí standardní myši, nabízíme řadu alternativních řešení, od velkých trackballů až po ovládání počítače ústy či pohybem očí. Vhodné řešení je vždy třeba vybrat individuálně podle pohybových možností klienta.

  • Speciální klávesnice s velkoplošnými, zřetelně označenými klávesami, případně s redukovaným počtem kláves. Jsou vhodné zejména pro uživatele, kteří mají potíže s jemnou motorikou a běžné počítačové klávesnice jim působí problémy

  • Zde najdete asistenční software, který lidem s těžkou poruchou hybnosti usnadňuje využívání počítače za pomoci alternativních periferií, které nahrazují standardní klávesnici a myš.

  • Hendikepovaní mohou pomocí zpřístupněného počítače nebo dálkového ovladače ovládat prvky domácnosti. Uživatel tak dokáže domácnost ovládat např. pohledem nebo pohybem hlavy, a to zcela samostatně a bez pomoci asistenta.

  • Spínače jsou velká plastová nebo dřevěná tlačítka, která přes určité rozhraní připojíte k počítači. Spínače potom mají v počítači konfigurovatelnou funkci. Můžete si pod ně navolit stisk nějaké klávesy nebo tlačítka myši. Lze je tedy použít k ovládání počítače případně i jiného zařízení, pokud to kvůli motorickým obtížím není možné se standardní či alternativní myší a klávesnicí. Spínače se liší velikostí, silou stisku, způsobem aktivace (stisk rukou, nohou i dalšími částmi těla, aktivace dechem). Lze k nim podle potřeby pořídit držáky a je také třeba zvážit, jaké použít rozhraní pro jejich připojení k počítači.