Look to Learn - výuka ovládání počítače očima

Program Look to Learn je určený zejména pro děti s těžkým tělesným či kombinovaným postižením. Jedná se o soubor 40 aktivit, které se ovládají pomocí oční navigace Tobii PCEye. Zábavnou formou se tak děti naučí nezbytné dovednosti, nutné pro budoucí ovládání počítače očima a využití počítače jako komunikační pomůcky.

Technické údaje 

  • Jednouživatelská licence umožňuje aktivaci na 1 počítači.

Video 

Soubory ke stažení

Na nákup pomůcky přispívají krajské pobočky Úřadu práce
podle

pol. I-2a) př. 1 vyhl. 388/2011 Sb.