Alternativní komunikace a její diagnostika

  • Sledování směru pohledu je jednoduchý a snadný způsob komunikace s dětmi a dospělými, kteří nemluví.

  • Tabulkové komunikátory jsou vhodné pro obsáhlejší komunikaci. Mají větší počet komunikačních kláves (4, 9 nebo 20 dle typu) a umožňují přepínat mezi několika vrstvami záznamu.

  • Tlačítkové komunikátory jsou jednoduchá velkoplošná tlačítka s hlasovým výstupem pro jeden nebo dva vzkazy nebo několik vzkazů sekvenčních.