Náhradní plnění

Naše družstvo trvale zaměstnává přes 50% hendikepovaných pracovníků a může svým odběratelům poskytovat náhradní plnění.

Náhradní plnění mohou poskytovat všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50% OZP a TZP (těžká zdravotní postižení) nebo osoby zdravotně postižené, které jsou samostatně výdělečně činné a nemají jiné zaměstnance.

Zákon stanovuje limit ve výši 36násobku průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, a to za každou přepočtenou osobu se zdravotním postižení.

Náhradní plnění definuje § 81-84 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (pdf; 1 MB)

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 osob, jsou povinni zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel nedokáže povinná 4% zdravotně postižených osob zaměstnat, může si tuto povinnost splnit odvodem do státního rozpočtu, nebo tzv. náhradním plněním, tedy odběrem výrobků a služeb od firem zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením, nebo kombinací uvedených způsobů.

Náhradní plnění za 1 povinného zaměstnance OZP splníte zakázkami, odběrem služeb či výrobků v hodnotě 7násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3. čtvrtletí sledovaného roku v národním hospodářství. Způsob plnění povinného podílu (dokumentace o zaměstnávání OZP nebo dokumentace o náhradním plnění nebo odvod do státního rozpočtu) se musí prokázat na příslušném místním úřadu práce do 15. února následujícího roku. To znamená, že např. náhradní plnění 2013 se musí doložit do 15. února 2014. (Uznatelná je úhrada do data oznámení - 15. 2.) Počet osob, který si může odběratel započítat, nesmí být vyšší, než skutečný počet zaměstnanců dodavatele. Odběratel si může započítat počet, který je v jednotlivých čtvrtletích potvrzen dodavatelem jako nejvyšší.

Odběrem výrobků a služeb od našeho družstva si můžete splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a nemusíte platit odvod do státního rozpočtu, který činí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Potvrzení o počtu osob se zdravotním postižením

Stáhněte si potvrzení o počtu osob se zdravotním postižením (pdf; 0,03 MB) zaměstnávaných v našem družstvu.