Pomůcky pro slabozraké a nevidomé

  • Kamerové lupy jsou elektronické pomůcky navržené ke čtení novin a knih. Některé umožňují i psaní nebo drobnou ruční práci.

  • Počítače jsou zpřístupněny prostřednictvím speciálního softwaru. Podle zrakových potřeb a uživatelských zkušeností si můžete vybrat počítač se zvětšovacím, odečítacím či asistenčním programem.

  • Čtečky jsou speciální zařízení, která umí nasnímat knihu nebo jinou tištěnou předlohu a přečíst ji hlasovým výstupem.

  • Telefony a tablety jsou zpřístupněny prostřednictvím zvětšovacích a odečítacích funkcí.

  • Pomůcky pracující s bodovým písmem, např. elektronické brailské řádky, brailské tiskárny, psací stroje a tepelné tiskárny reliéfní grafiky.

  • Programy pro zvětšování nebo čtení obsahu obrazovky, pro čtení tištěných předloh nebo elektronických knih hlasovým výstupem, asistenční programy a další.

  • Pomůcky pro každodenní život, např. kombinovaný indikátor hladiny a světla, dílenská sada, školní sada.