Prohlášení o přístupnosti

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu by neměl být závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Stránky je sice nejlepší prohlížet pomocí posledních verzí prohlížečů Mozilla Firefox, Internet Explorer nebo Opera, ale měla by být použitelná i ve starších verzích či v textovém prohlížeči, PDA, chytrém telefonu nebo hlasové čtečce.

Přizpůsobení velikosti

Velikosti vybraných prvků lze snadno zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

  • Microsoft Internet Explorer Ctrl + posun kolečkem nebo v menu Zobrazit > Velikost textu >… (View > Text size >…). 
  • Mozilla Navigator nebo Firefox Ctrl++ nebo ctrl+-.
  • Opera Ctrl++ nebo ctrl+-.

Webové standardy

Zdrojový kód stránky je validní dle standardu XHTML 1.0 Strict.